فارسی‌کاو

نرم‌افزار کاوش در پیکره‌های زبان فارسی شامل صرف، نحو، گزاره‌های معنایی زبان فارسی

فارسی‌کاو

دربارۀ فارسی‌کاو

نسخۀ کنونی نرم‌افزار فارسی‌کاو، برنامه‌ای است که امکان کاوش و جستجو را در پیکره‌های برچسب‌خوردۀ زبان فارسی فراهم آورده است. امکانات کاوش‌های زبانی این نرم افزار در سطوح مختلف شامل صرف، نحو، گزاره‌های معنایی زبان فارسی و مانند آن است. پیکره‌هایی که از این امکانات پشتیبانی می‌کند به صورت دستی، توسط گروه مجربی از زبان‌شناسان (گروه پژوهشی پیکره و دادگان نور) برچسب‌گذاری شده است. پیکره‌های پشتیبان این نرم‌افزار در حال به‌روزرسانی هستند و بنابراین این نرم‌افزار چه به لحاظ امکانات جستجو و به لحاظ داده‌های پیکره‌ای پشتیبان (هم در اندازه و هم در نوع اطلاعات زبانی) به‌روز خواهد شد.

راهنمای متنی

معرفی و نحوۀ کار بخش‌های مختلف نرم‌افزار فارسی‌کاو

راهنمای تصویری

فیلم آموزش نرم افزار فارسی‌کاو

دریافت نرم‌افزار فارسی‌کاو

می‌توانید آخرین نسخۀ فارسی‌کاو را دریافت کنید.

جستجوی ساده، پیشرفته و خبره

جستجو در سه سطح ساده، پیشرفته و خبره در صرف، نحو و معنا.

نمایش موضوعی

نمایش تحلیل جملات با امکان جداسازی کل گروه‌های موجود در جمله

امکان واکاوی جملات

واکاوی روابط نحوی و معنایی جملات با نمودارهای وابستگی و اطلاعات تفسیری

بررسی آماری

بررسی آماری نتایج جستجو و کاوش مقایسه‌ای در داده‌های زبانی

تلفن : 021-88333277
ایمیل : Farsikav@gmail.com
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور